Perun logo

Stowarzyszenie „Perun”

Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Perun” zostało założone 23 stycznia 2012 roku w Koszalinie. Założenie Stowarzyszenia miało na celu zintegrowanie grup historycznych z regionu Pomorza Środkowego w działaniach na rzecz propagowania wartości patriotycznych oraz popularyzacji wiedzy historycznej.

W strukturach BSMH Perun znajdują się m. in. modelarze, grupy rekonstrukcji historycznej, miłośnicy historii, regionaliści. Stowarzyszenie ściśle współpracuje z jednostkami wojskowymi z Koszalina oraz  z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie oddział Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Archiwum Państwowym w Koszalinie i z wieloma innymi instytucjami.

Stowarzyszenie Perun

Sztandarowymi wydarzeniami organizowanymi przez Stowarzyszenie są m. in.

  • Bałtycki Festiwal Modelarski w Koszalinie prowadzony przez Koszaliński Pluton Modelarski
  • Rajd Szlakiem Walk 1 Armii Wojska Polskiego na Wale Pomorskim
  • Rocznice upamiętniające „Marsz Śmierci” – ewakuacja obozu jenieckiego Stalag Luft 4 Gross Tychow w 1945 r.
  • Do działań Stowarzyszenia zaliczamy również wiele inscenizacji, projektów edukacyjnych dla szkół, wydarzeń patriotycznych i wiele innych działań edukacyjno-historycznych

Na zakończenie IX Rajdu Szlakiem Walk 1 Armii Wojska Polskiego BSMH ,,Perun”  dnia 10 marca 2024 r. w podziękowaniu za upowszechnianie czynów bohaterstwa i ofiarności polskiego żołnierza, przejawionych w walkach frontowych z niemieckim agresorem w latach II wojny światowej, propagowanie  wkładu 1. i 2. Armii Wojska Polskiego w dzieło wywalczenia niepodległości Polski, Prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, płk Czesław Lewandowski wyróżnił Stowarzyszenie Krzyżem Czynu Frontowego 1. i 2. Armii Wojska Polskiego 1943-1945.

Stowarzyszenie Perun
Stowarzyszenie Perun