Dzieje Oręża Polskiego

Wystawa Pełna Historii

Opracowana przy współpracy z Wydziałem Wojskowym Związku Patriotów Polskich, wystawa prezentuje ubiory niemal wszystkich rodzajów wojsk i służb z tego okresu, w tym uczestników decydujących walk o przełamanie Wału Pomorskiego i zdobycie Kołobrzegu w marcu 1945 roku. Odwiedzający mogą podziwiać nie tylko polskie mundury, ale także radzieckie uzbrojenie i amerykańskie pojazdy mechaniczne, które razem tworzą pełny obraz wyposażenia bojowego tamtych czasów.

Kołobrzeg, ul. Emilii Gierczak 5

Tematem wystawy jest Wojsko Polskie z lat 1943-1945. Zobaczyć tu można umundurowanie żołnierzy polskich 1. i 2. Armii Wojska Polskiego, które opracował Wydział Wojskowy Związku Patriotów Polskich, przy udziale pisarki i działaczki politycznej Janiny Broniewskiej, płk. Zygmunta Berlinga i Pawła Ettingera – historyka sztuki. Nawiązywało ono w formie do polskiego munduru przedwojennego. Uzbrojenie i oporządzenie było produkcji radzieckiej, a nieliczne egzemplarze pojazdów mechanicznych – produkcji amerykańskiej.

W gablotach prezentowane są ubiory niemal wszystkich rodzajów wojsk i służb Wojska Polskiego z lat 1943-1945, wśród nich także uczestników walk o przełamanie Wału Pomorskiego i o Kołobrzeg w marcu 1945 r. Widzimy tu też elementy uzbrojenia z tamtego okresu: moździerze, ciężkie i wielkokalibrowe karabiny maszynowe, rusznice ppanc., karabiny i karabinki, pistolety i rewolwery.

Pośród licznych pamiątek i fotografii szczególnie cenne są: flaga zaślubin z morzem 5 Brygady Artylerii Ciężkiej, przekazana przez plut. Antoniego Wallera i nieformalny sztandar 10 pp, który przeszedł szlak bojowy z pułkiem od Wisły aż do Łaby.

​Ostatnia sala wystawową naszego muzeum jest miejsce poświęcone walkom o Kołobrzeg i zaślubinom Polski z morzem w marcu 1945 r. Wśród licznych pamiątek na uwagę zasługują zdjęcia przedstawiające między innymi patronkę ulicy, przy której znajduje się nasze Muzeum, czyli ppor. Emilię Gierczak i zdjęcie sanitariuszki Eweliny Nowak, której twarz stała się inspiracją do zaprojektowania Pomnika Sanitariuszki, który ostatecznie stanął w Kołobrzegu.

Dzięki modernizacji przeprowadzonej w 2021 roku można tu zobaczyć makietę przedstawiającą moment uroczystej ceremonii zaślubin Polskiego żołnierza 1. i 2. Armii Wojska Polskiego. Natomiast na podeście ustawiono artefakty znalezione w Kołobrzegu i na Pomorzu Zachodnim – uzbrojenie, oporządzenie i techniki wojskowe, w tym dużą kolekcję kół jezdnych czołgów i dział samobieżnych: T-34, IS-2, ISU-122, ISU-152 oraz nabój 280 mm z niemieckiego pancernika „kieszonkowego” Lützow, który w marcu 1945 r. ostrzeliwał polskie pozycje w Kołobrzegu.

Na uwagę zasługuje także panoramiczny obraz „Kołobrzeg 1945. Ostatni Bój” autorstwa Stefana Garwatowskiego, przedstawiający walki przy Forcie Ujście z 18 marca 1945 r.